vkadri.com http://vkadri.com ua http://kr.vkadri.com http://kr.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[gre4ka.info: У Кропивницького фіксують голосування поза кабінками]]> http://kr.vkadri.com/video/gre4ka-info-u-kropyvnytskoho-fiksuyut-holosuvannia-poza-kabinkamy.html http://kr.vkadri.com/video/gre4ka-info-u-kropyvnytskoho-fiksuyut-holosuvannia-poza-kabinkamy.html Кропивницький ]]> Sun, 25 Oct 2020 14:18:40 +0200 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: Дільниця в гімназії імені Тараса Шевченка в Кропивницькому]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-dilnytsia-v-himnazii-imeni-tarasa-shevchenka-v-kropyvnytskomu.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-dilnytsia-v-himnazii-imeni-tarasa-shevchenka-v-kropyvnytskomu.html Кропивницький ]]> Sun, 25 Oct 2020 14:06:39 +0200 <![CDATA[gre4ka.info: У Кропивницькому на двох дільницях голосували за неправильними бюлетенями]]> http://kr.vkadri.com/video/gre4ka-info-u-kropyvnytskomu-na-dvokh-dilnytsiakh-holosuvaly-za-nepravylnymy-byuleteniamy.html http://kr.vkadri.com/video/gre4ka-info-u-kropyvnytskomu-na-dvokh-dilnytsiakh-holosuvaly-za-nepravylnymy-byuleteniamy.html Кропивницький ]]> Sun, 25 Oct 2020 13:01:42 +0200 <![CDATA[ФК Зірка Кропивницький: 24.10.2020. ДЮФЛ. 6 тур. Зірка U-14 Кропивницький - Освіта U-14 Херсон 3:1]]> http://kr.vkadri.com/video/fk-zirka-kropyvnytskyi-24-10-2020-dyufl-6-tur-zirka-u-14-kropyvnytskyi-osvita-u-14-herson-3-1.html http://kr.vkadri.com/video/fk-zirka-kropyvnytskyi-24-10-2020-dyufl-6-tur-zirka-u-14-kropyvnytskyi-osvita-u-14-herson-3-1.html Кропивницький ]]> Sun, 25 Oct 2020 11:38:33 +0200 <![CDATA[ФК Зірка Кропивницький: 24.10.2020. ДЮФЛ. 8 тур. Зірка U-16 Кропивницький - Освіта U-16 Херсон 8:2]]> http://kr.vkadri.com/video/fk-zirka-kropyvnytskyi-24-10-2020-dyufl-8-tur-zirka-u-16-kropyvnytskyi-osvita-u-16-herson-8-2.html http://kr.vkadri.com/video/fk-zirka-kropyvnytskyi-24-10-2020-dyufl-8-tur-zirka-u-16-kropyvnytskyi-osvita-u-16-herson-8-2.html Кропивницький ]]> Sun, 25 Oct 2020 10:58:07 +0200 <![CDATA[gre4ka.info: У Кропивницькому розпочались місцеві вибори]]> http://kr.vkadri.com/video/gre4ka-info-u-kropyvnytskomu-rozpochalys-mistsevi-vybory.html http://kr.vkadri.com/video/gre4ka-info-u-kropyvnytskomu-rozpochalys-mistsevi-vybory.html Кропивницький ]]> Sun, 25 Oct 2020 10:14:34 +0200 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: У Кропивницькому СБУ викрила підкуп виборців / відео СБУ]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-u-kropyvnytskomu-sbu-vykryla-pidkup-vybortsiv-video-sbu.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-u-kropyvnytskomu-sbu-vykryla-pidkup-vybortsiv-video-sbu.html Кропивницький ]]> Sat, 24 Oct 2020 20:30:38 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: Колишня голова Високобайрацької комісії не згодна з її заміною]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-kolyshnia-holova-vysokobairatskoi-komisii-ne-zhodna-z-ii-zaminoyu.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-kolyshnia-holova-vysokobairatskoi-komisii-ne-zhodna-z-ii-zaminoyu.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 21:53:55 +0300 <![CDATA[Vitaliy Schurov: Кандидат на мера Сокірко Володимир]]> http://kr.vkadri.com/video/vitaliy-schurov-kandydat-na-mera-sokirko-volodymyr.html http://kr.vkadri.com/video/vitaliy-schurov-kandydat-na-mera-sokirko-volodymyr.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 21:20:22 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: Головний лікар Центральної міської лікарні Кропивницького п'ятий день просить увімкнути опалення]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-holovnyi-likar-tsentralnoi-miskoi-likarni-kropyvnytskoho-piatyi-den-prosyt-uvimknuty-opalennia.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-holovnyi-likar-tsentralnoi-miskoi-likarni-kropyvnytskoho-piatyi-den-prosyt-uvimknuty-opalennia.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 21:13:14 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: 7 й день після буревію: без газу у Кропивницькому залишаються 244 будинки]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-7-i-den-pislia-bureviyu-bez-hazu-u-kropyvnytskomu-zalyshayutsia-244-budynky.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-7-i-den-pislia-bureviyu-bez-hazu-u-kropyvnytskomu-zalyshayutsia-244-budynky.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 19:14:10 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: Карантині обмеження, лікарня без опалення, будинки без газу. Сьогодні. Головне | 23 жовтня]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-karantyni-obmegennia-likarnia-bez-opalennia-budynky-bez-hazu-sohodni-holovne-23-govtnia.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-karantyni-obmegennia-likarnia-bez-opalennia-budynky-bez-hazu-sohodni-holovne-23-govtnia.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 19:14:10 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: 23.10.2020. Виборчий Округ. Місцеві.]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-23-10-2020-vyborchyi-okruh-mistsevi.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-23-10-2020-vyborchyi-okruh-mistsevi.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 18:30:33 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: Працівники кропивницького кафе готують обіди для постраждалих від буревію]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-pratsivnyky-kropyvnytskoho-kafe-hotuyut-obidy-dlia-postragdalykh-vid-bureviyu.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-pratsivnyky-kropyvnytskoho-kafe-hotuyut-obidy-dlia-postragdalykh-vid-bureviyu.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 17:51:38 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: Держпродспоживслужба перевіряє виборчі дільниці у Кропивницькому]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-dergprodspogyvslugba-pereviriaie-vyborchi-dilnytsi-u-kropyvnytskomu.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-dergprodspogyvslugba-pereviriaie-vyborchi-dilnytsi-u-kropyvnytskomu.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 16:25:35 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: В обласній лікарні у Кропивницькому почали тестувати на коронавірус]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-v-oblasnii-likarni-u-kropyvnytskomu-pochaly-testuvaty-na-koronavirus.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-v-oblasnii-likarni-u-kropyvnytskomu-pochaly-testuvaty-na-koronavirus.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 16:25:34 +0300 <![CDATA[Олександрійська міська рада: Цапюк С К міський голова, інтерв'ю 23 10 2020]]> http://kr.vkadri.com/video/oleksandriiska-miska-rada-tsapyuk-s-k-miskyi-holova-intervyu-23-10-2020.html http://kr.vkadri.com/video/oleksandriiska-miska-rada-tsapyuk-s-k-miskyi-holova-intervyu-23-10-2020.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 16:25:32 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: Яцук, Стрижаков | Виборчий округ. Місцеві]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-yatsuk-strygakov-vyborchyi-okruh-mistsevi.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-yatsuk-strygakov-vyborchyi-okruh-mistsevi.html Кропивницький ]]> Fri, 23 Oct 2020 15:01:43 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: АТОвці їздили в маршрутці з кінцевої зупинки до кінцевої, щоб відстояти право на безкоштовний проїзд]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-atovtsi-izdyly-v-marshruttsi-z-kintsevoi-zupynky-do-kintsevoi-shchob-vidstoiaty-pravo-na-bezkoshtovnyi-proizd.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-atovtsi-izdyly-v-marshruttsi-z-kintsevoi-zupynky-do-kintsevoi-shchob-vidstoiaty-pravo-na-bezkoshtovnyi-proizd.html Кропивницький ]]> Thu, 22 Oct 2020 21:43:56 +0300 <![CDATA[Суспільне Кропивницький: У Кpопивницькому перекинулась маршрутка з 14-ма пасажирами. Двох забрала швидка]]> http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-u-kpopyvnytskomu-perekynulas-marshrutka-z-14-ma-pasagyramy-dvokh-zabrala-shvydka.html http://kr.vkadri.com/video/suspilne-kropyvnytskyi-u-kpopyvnytskomu-perekynulas-marshrutka-z-14-ma-pasagyramy-dvokh-zabrala-shvydka.html Кропивницький ]]> Thu, 22 Oct 2020 21:02:05 +0300